Διερεύνηση Σχεδιαστικών Κατευθύνσεων των Μελετών Διαμόρφωσης Πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Ε. Παπαευαγγέλου, Θ. Σακελλαρίου, Α. Φιλίππη, Α. Ψημάδα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2016