Πολιτιστική Ακτή Πειραιά: Ανάπλαση για Ποιόν?

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Κ. Γεωργακοπούλου, Α. Μαριεττάκη, Μ. Μέντη, Φ. Ραίφ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2016