Οι Χωρικές Επιπτώσεις της Αποβιομηχάνισης στον Πειραιά. Αλλαγές στην Οργάνωση και Λειτουργία του Χώρου

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Α. Αναγνωστόπουλος, Ν. Γεωργιάδου, Ι. Κογιώργου, Ν. Σκούφαλος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2016