ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Επιβλέποντες: 
ΑΡΧ. ΒΑΣΙΛΑΡΑ
Σπουδαστές: 
ΜΗΛΙΩΝΗ-ΠΑΓΚΡΑΤΗ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018