Πειραιάς και Αστικός Τουρισμός: αναζητώντας τις διαδρομές...

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Μ. Αντωνογιαννάκη- Γ. Σ. Θεδώρου- Α. Μ. Λαμπρινοπούλου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018