Πλατεία Κοραή: ένα 24ωρο μονοπάτι...

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Α. Μαράντος- Σ. Μηλόπουλος- Α. Τσάμη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018