Πειραιάς: Πολιτισμός και χρήστες

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Π. Βελαώρα- Ε. Μουράτου- Ν. Παπαδόδημα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018