Προσεγγίζοντας την καθημερινότητα στο Πασαλιμάνι

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Α. Θάνου- Μ. Καλύβα- Μ. Α. Στύλιου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018