Πειραιάς: δυναμική και αλληλεπίδραση δημόσιων χώρων

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Ι. Γκουμά- Μ. Στεργίου- Ι. Τσεκούρας
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018