ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ B: Poveglia/ Venice - Desert Island Στρατηγικες σχεδιασμού σε συνθηκες ερήμωσης

Σπουδαστές: 
Στρατος Διακακης Γιώργος Καρώνης Φώτης Σουλιώτης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Παρασκευή Νουκάκη - Μπαμπάλου