ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ B: POVEGLIA/ VENICE - DESERT ISLAND

Σπουδαστές: 
Παναγή Αντωνία_Σιακαλλής Χρίστος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Παρασκευή Νουκάκη - Μπαμπάλου