ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ B: POVEGLIA/ VENICE - DESERT ISLAND

Σπουδαστές: 
Γ. Μαλαπανη - Β. Μπαικα - Α. Παπαιωννου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Παρασκευή Νουκάκη - Μπαμπάλου