Πειραιάς: Το κέντρο της πόλης

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Αβραμηλά Ευτέρπη-Ευσταθία, Αποστολίδου Κωνσταντίνα-Ελένη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας Φιλιππάκης