Πειαιάς, μια πόλη αντιθέσεων

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Αυγουστίνου Πολυξένη, Γεωργοσοπούλου Ευθυμία, Χαντζάκου Δήμητρα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας Φιλιππάκης