Όψεις ενός μητροπολιτικού πόλου

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Κούσουλας Γιώργος, Ταμπουρατζής Οδυσσέας, Αποστολάκη Βασιλική
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας Φιλιππάκης