Μορφές Δόμησης και Αρχές Οργάνωσης της Πόλης

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Παπαγεωργίου Άλκηστις-Κασσιανή, Φελέκουρα Βασιλική-Ναταλία, Χαραλάμπους Νικόλαος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας Φιλιππάκης