Πολεοδομική εξέλιξη και δομή

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ηλιάκη Νεκταρία, Πετρίδου Βασιλεία
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας Φιλιππάκης