Ανάλυση του κέντρου πόλης

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Παυλίδης Γιάννος, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Στυλιανού Έρσια
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Κώστας φιλιππάκης