Προσεγγίζοντας τις επιπτώσεις της οικιστικής ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον: Ανάβυσσος

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Μ. Κωστοπούλου, Κ.Γ. Χατζάκη, Μ. Τσιούνη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018