Αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης: Λαύριο

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Α. Κωνσταντοπούλου, Εμ. Μαθιουδάκη, Κ. Μουράτου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018