Οικιστική εξάπλωση- αγροτικός τομέας: Δήμος Σαρωνικού

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Η. Πολύζου, Αν. Μ. Σκάσση, Ε. Στροδά
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018