Διερεύνηση επάρκειας υπηρεσιών στη Σαρωνίδα

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Β. Παναγιωταροπούλου, Α. Σκαμπαρδώνης, Β. Σκιαδάς
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018