Μελέτη θυλάκων κατοίκισης στην περιοχή της Γλυφάδας

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Β. Ζάβρα, Στ. Μπουντιούκου, Αλ. Χαλούλη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018