Διερευνώντας την επάρκεια τεχνικών υποδομών: Ανάβυσσος, Σαρωνίδα

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Γ. Κολημήτρας, Αν. Δ. Παπαιωσήφ, Μ. Σταματιάδη, Δ. Χαντζή
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018