ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Χριστίνα Ραφτοπούλου