ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
ΔΕΦΝΕΡ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ
ΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΒΑΡΝΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΤΤΑ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Χριστίνα Ραφτοπούλου