ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
ΑΓΟΡΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Χριστίνα Ραφτοπούλου