ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018
Σύμβουλοι: 
Χριστίνα Ραφτοπούλου