ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Β: Σύγχρονες στρατηγικές ‘κατοίκησης’ θαλάσσιου μετώπου - Θεσσαλονίκη

Σπουδαστές: 
Κούνας Φαίδων
Κουφίδης Χρήστος
Πίττας Κωνσταντίνος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013