ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Β Στρατηγικές σχεδιασμού στα κέντρα των μητροπόλεων του 21ου αιώνα. Κωνσταντινούπολη

Σπουδαστές: 
Γιώργος Κοκολάκης
Νικόλαος Τρούλος
Δημήτρης Αναστασιάδης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2012