ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ιωάννης Κουφόπουλος
Βαλέριαν-Αντώνης Πορτοκάλης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2013