ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Α : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σπουδαστές: 
Αγόρας Δ.
Αχιλλέως Σ.
Παπαθωμάς Γ.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013

Τα προβλήματα της περιοχής που αναγνωρίσαμε και καταγράψαμε αποτέλεσαν τις βασικές αρχέςπάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προτεινόμενη παρέμβαση. Αυτά αφορούν κυρίως την ανομοιογένεια στις χρήσεις γης και κατ ‘ επέκταση στην μορφή του αστικού ιστού (διάχυση βιοτεχνίας μέσα στην κατοικία), στην έλλειψη οργανωμένων χώρων πρασίνου και τηνάναρχη δημιουργία της κατοικίας. Στην πρόταση μας αυτή, κομβικό σημείο αποτελεί μια ισχυρήπορεία που ενώνει τους δυο μεγάλους χώρους πρασίνου της περιοχής (την Ακαδημία Πλάτωνοςκαι το πάρκο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου). Ένας ελιγμός ανάμεσα σε υπάρχουσες οδικέςχαράξεις, καθώς και κτίρια αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας, που ορίζει τα σημεία που θαανεγερθεί ο νέος κτιριακός όγκος συμπαρασύροντας ένα “χείμαρρο” πρασίνου που θα ενώσει τις δύο “δεξαμενές”.