ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Α : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σπουδαστές: 
Δανέση Κ.
Διαμαντοπούλου Ι.
Τζαχρήστα Μ.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013