ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Α : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σπουδαστές: 
Καλαντζή Β.
Κοκκάλα Ν.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013