ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Α : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σπουδαστές: 
Βαβανού Α.
Ταρουδάκη Κ.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013