Νέο μουσείο της πόλης των Αθηνών

Σπουδαστές: 
Στυλιανή Αθανασίου
Καλλιόπη Θεοδωράκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2013