Νέο μουσείο της πόλης των Αθηνών

Επιβλέποντες: 
Σπυρίδων Ρογκάν
Σπουδαστές: 
Στυλιανή Αθανασίου
Καλλιόπη Θεοδωράκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2013