ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Βικτώρια Κλινάκη
Εμμανουέλα Φούσκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2013