Δίκτυο κατοίκησης για άτομα με νοητική υστέρηση στον Κολωνό

Σπουδαστές: 
Κωνσταντίνος Γιαννιώτης
Ελένη Παπαδάκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Οκτώβριος, 2011

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Δίκτυο Κατοίκησης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση στον Κολωνό», πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας συνολικής πρότασης Κατοίκησης που αγγίζει εξίσου την κλίμακα της πόλεως και την μικροκλίμακα που ορίζεται χωρικά από τα κελύφη στα οποία δραστηριοποιούνται τα άτομα αυτά.  Ως Μοντέλο Κατοίκησης χρησιμοποιούνται οι «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» η λειτουργία των οποίων περιγράφεται και σε σχετικό ΦΕΚ.  Βάσει αυτού, επιλέγεται η συγκατοίκηση-συμβίωση ενηλίκων ατόμων σε τετράδες, υπό τη διακριτική επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού.  Βασικοί άξονες-αιτήματα που διέπουν τη Διπλωματική, είναι η αποϊδρυματοποίηση  όσων δύνανται να ζουν εκτός των ασφυκτικών ορίων των ιδρυμάτων (άτομα με ελαφριά ή οριακή Νοητική Υστέρηση), η ένταξη τους στην κοινωνία μέσω της ώσμωσης και την καθημερινής τριβής με τις άλλες κοινωνικές ομάδες και φυσικά η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από αυτό το ευαίσθητο και ανθρώπινο ζήτημα που αγγίζει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού.     

Κατηγορίες: 
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/95