Οι ουτοπίες, ο Ebenezer Howard και ο Δημήτρης Πικιώνης

Σπουδαστές: 
Γιώργος Παπανικολάου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2008
Αριθμός Καταχώρησης: 
2008/155