Πόλεις μέσα στην πόλη ή η πολλαπλότητα της Αθήνας: 5 διαφορετικοί τρόποι κατοίκηση

Επιβλέποντες: 
Νικόλαος Μπελαβίλας
Σπουδαστές: 
Ελένη Παπαδάκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/057