Σύγχρονες επεμβάσεις σε παλιά οινοποιεία

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ελένη Βλάση
Γεωργία Πλατυπόδη
Μαργαρίτα Σκιαδά
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/072