Από το Borgodi Corinto στην Παλαιά Κόρινθο: το χρονικό μιας πόλης και των σπιτιών της

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Δημήτριος Μπάρτζης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/087