Η απελευθέρωση της πόλης στη θάλασσα: Βαρκελώνη

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ευαγγελία Λαντζούνη
Παναγιώτα Χουντάλα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/104