Εναλλαακτικές καθαρές τεχνολογίες δόμησης στην Ελλάδα

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Κωνσταντίνος Γκολφινόπουλος
Χριστίνα Χαραμουντάνη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/105