Αεροδρομιακή πόλη _ ένα νέο πολεοδομικό φαινόμενο;

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ιωάννα Μιχαλοπούλου
Νικολέτα Παπαλυμπέρη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/120