Ο αστικός σχεδιασμός και η κοινωνία: σχέση σύγκρουσης ή σχέση συνεργασίας;

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Βασίλης Ράπτης
Ισμήνη Ριζογιάννη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/135