Μητροπολιτικές στρατηγικές στα όρια της πόλης: το μεγάλο Παρίσι

Σπουδαστές: 
Άννα Βόκαλη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2011
Αριθμός Καταχώρησης: 
2011/136