Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο: αστικά κενά στον άξονα της πανεπιστημίου

Σπουδαστές: 
Φανή Κωστούρου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/005