Πόλη της μνήμης: μια ανάγνωση της πόλης με όχημα τη μνήμη και ενδιάμεσους σταθμούς Le Citta Invisibilli, Les Cites Obscures

Σπουδαστές: 
Παναγιώτα Μαυρίδου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/015