Η έννοια της διαχρονικότητας στον αστικό σχεδιασμό

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ειρήνη Μπουγουλιά
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/017